Skip to main content

    De Goudakkers is een fokkerij van mini-shetlanders
    (NSPS) in verrassende kleuren.