Skip to main content

   

  Publicatie van 10 jaar geleden op de toenmalige website van de “Internetdwergenclub”: De dubbele moraal van de NPKC

  Interessant zijn enkele passages uit het recent uitgegeven jaarboek 2004 van de NPKC.
  Alex Verhelst brengt verslag uit van een bezoek aan de Duitse Clubvergleichschau in Deizisau 2004 door een afvaardiging van het bestuur van de NPKC.

  Blz.17
  De Nationale Polen-en Kleurdwergenclub kreeg de kans om ons denkbeeld uit te dragen dat niet gewicht, maar een proportionele verhouding van kort en breed met stelling het ware dwergentype vertegenwoordigt. Een vruchtbare discussie aan de basis met onze Duitse fokkersvrienden.

  Blz.18

  Voor de Nationale Polen-en kleurdwergenclub was de vergadering buitengewoon succesvol omdat de NPKC officieel werd toegelaten tot de Interessegemeinschaft.
  Dat betekent dat wij als NPKC ook mogen deelnemen met minimaal 60 dieren en daardoor het recht hebben om een keurmeester te leveren als er 60 inzendingen door de NPKC geleverd worden.

  3. Blz. 18
  De verbinding met onze Duitse hobbygenoten is definitief gelegd en nu ook geïnstitutionaliseerd. Dat betekent dat wij, in tegenstelling tot het verleden, niet langer afhankelijk zijn van persoonlijke contacten om ook internationaal te kunnen acteren en op die wijze in staat zijn de belangen van ons Nederlandse dwergengoed in het internationale krachtenveld te behartigen…….

  Ad 1. Hoe kan het bestaan dat de NPKC in het buitenland durft te praten over 
  “ons denkbeeld” dat niet gewicht, maar een proportionele verhouding van kort en breed met stelling het ware dwergentype vertegenwoordigt. Terwijl in eigen land halsstarrig wordt vastgehouden aan het maximum gewicht van 1100 gram, waarbij nog maar weer eens wordt gesteld (jaarboek 2004,blz. 96) “een dier met het maximum gewicht van 1100 gram mag geen F predikaat krijgen”. Hierdoor is in eigen land het gewicht wel degelijk fokdoel en is de prachtige volzin over een geproportioneerde verhouding niet meer dan theoretisch geneuzel.
  Dat deze theorie ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht KAN worden is magistraal bewezen met de winnaar van de engelse keuring tijdens de Kleindierenexpo 2005. De winnende otter ram voldoet aan alle beschreven criteria: “een proportionele verhouding van kort en breed met stelling” had echter wel een gewicht van 1240 gram waardoor zo’n dier op de reguliere nederlandse keuring niets te zoeken heeft. Door dit gewicht en volume kan een dergelijk dier echter ook voor Duitse liefhebbers een promotionele waarde hebben voor het gedachtegoed “kort, breed met stelling”.
  Ad 2. Amusant om te lezen dat de NPKC het een eer vind om te kunnen deelnemen aan een “wedstrijd” die gepeeld wordt met spelregels waar de NPKC beslist op tegen is. Bedenk wel dat de Duitse “wedstrijd” begint met het gewicht van 1100 gram waarvoor in Nederland al géén F predikaat meer gegeven mag worden. 
  Hoe wil de NPKC ooit aan deze happening deelnemen met 60 dieren als dit type dwerg in eigen land geen bestaansrecht wordt gegund????
  Ad 3. Dit is precies de reden waarom de Internet Dwergen Club zichzelf op de achtergrond heeft geplaatst. Het is van groot belang dat internationale samenwerking wordt “gedragen” door de officieële vertegenwoordigers uit de verschillende landen.
  NPKC: adel verplicht !!!!!
  Zonder compromissen is géén consensus mogelijk.
  Om ook in de toekomst internationaal met onze hobby bezig te kunnen blijven moet er consensus bestaan over volume en gewichtsmarge.
  De Duitse dwergenfokkerij is met handen en voeten gebonden aan “dierenwelzijnregelgeving” waardoor verlaging van gewichten in Duitsland ondenkbaar is.
  De europese standaard zal ook nationaal geïmplementeerd moeten worden anders zetten we onszelf buitenspel………
  Nogmaals ADEL VERPLICHT.

  Het uitblijven van een positieve attitude in de richting van internationale samenwerking en internationaliseren van onze hobby, was destijds reden voor Theo om de NPKC te verlaten.