Skip to main content

  The Eurodwarf Concept

   

  Inmiddels zo’n 15 jaar geleden werkten een groep dwergenfokkers nauw samen onder de naam Holland Team Maximize. Het waren allemaal Nederlandse fokkers die zich verbonden voelden met hetzelfde ideealbeeld van een dwergkonijn.

  Het maximale uit het ras willen halen door zich niet te laten begrenzen door de te krappe jas van de Nederlandse standaard.

  Internationale contacten en buitenlandse vrienden zorgden voor internationale deelname tijdens Euro 1999, Euro 2002 en Euro 2003. Het enthousiasme zowel in binnen –als buitenland was groot en de Eurodwerg promotie met uiteindelijk doel te komen tot Europese uniformiteit werd breed gedragen. In 2004 werd dit initiatief overgenomen door de speciaalclub en Holland Team Maximize werd opgeheven omdat het nu “vanzelf goed zou komen”.

   

  Interessant oud nieuws, klik op de foto.

  Avicultura theo

   

  Dit is een misvatting gebleken.
  De dag van de dwerg bleef georganiseerd worden met 2 klassen een Nederlandse en een Europese. En tot overmaat van ramp is er in 2015 nog een separate 3de klasse aan toegevoegd; de Britse. Weg Europese uniformiteit, nog meer versnippering. Geen bruggebouwers die probeerden het beste uit iedere standaard te halen om tot een ideaalbeeld te komen.

  Als bezoeker op deze Dag van de Dwerg werd ik door diverse fokkers/keurmeesters aangesproken die met nostalgie terugdachten aan de kleinschalige “Euro-events” begin deze eeuw. Daarnaast hoor ik van steeds meer fokkers hun onvrede over het feit dat “de beste dieren van hun stal” slechts één keer per jaar geshowd kunnen worden, in de Europese klasse op de dag van de dwerg. Het is anno 2015 niet te verdedigen dat dieren dorst of honger moeten lijden voordat ze een show bezoeken. Het ras heeft zich door ontwikkeld en de Nederlandse standaard blijft hier bij achter. De geringe gewichts aanpassingen uit het verleden zijn onvoldoende om op het gebied van dierenwelzijn serieus genomen te worden. In Duitsland is de dierenwelzijns lobby inmiddels zo sterk geworden dat de wetgever een actieve rol vervuld mbt. richtlijnen voor hokafmetingen, verzendkistgroote, minimumoorlengte etc. Het is m.i. slechts een kwestie van tijd of onze hobby ligt hier ook onder het vergrootglas van dierenwelzijnlobbyisten.

  Dwergkonijnen fokken binnen de Europese standaard levert alleen voordelen:

  1. Iedereen kan zijn eigen ideaalbeeld blijven nastreven
   Wil jij graag dieren van 1100 gram blijven houden > prima toch 
   Wil jij graag dieren van 1250 gram ook kunnen showen zonder deze eerst te laten afvallen.
   Lijkt me wel!
  2. Internationale samenwerking wordt hierdoor 2 richtingen verkeer
   Nu halen Nederlandse fokkers graag (iets groter) fokmateriaal uit Duitsland. Voor Duitse fokkers zijn de Nederlandse dieren meestal te klein.
  3. In de fokkerij heb je veel minder problemen
   Grotere moederdieren hebben minder bevallingsproblemen 
   Grotere moederdieren hebben betere zoogeigenschappen 
   Grotere moederdieren hebben grotere worpen waardoor vruchtbaarheid en vitaliteit van het ras is gewaarborg.
  4. Op de shows heb je harde dieren
   Een dwerg met breedte, diepte en goed gevulde achterhand, geshowd in optimale conditie heeft niet genoeg aan 1100 gram. De huidige praktijk is dat winnende dieren op Nederlandse show vaak slechts 5- 6 maanden oud zijn. Volledig uitgegroeid zijn deze dieren veelal te zwaar voor de Nederlandse show.
  5. Op de shows heb je meer dieren 
   Zie onder “4” > ook oudere dieren kunnen geshowd worden
  6. Wij Nederlanders zouden in staat moeten zijn om de Europese Standaard een “eigen smoel” te gaan geven
   Een dwerg met een Nederlands type, Engels profiel en Duits volume/gewicht.

  Dat is de Eurodwerg.

  Wie de geschiedenis kent, heeft oog voor de toekomst.

  Op 25 april 2015 kwam een groep liefhebbers in Tiel bijeen om van gedachten te wisselen over de Eurodwerg. Bij meerdere fokkers blijven de mooiste dieren veelal in de stal omdat ze op de Nederlandse keurtafel niet welkom zijn i.v.m. het gewicht. Er ontstond een heel aardig gesprek over de betrekkelijke waarde van de weegschaal in deze. Het ras heeft zich door ontwikkeld en de Nederlandse standaard laat deze bereikte verbeteringen eigenlijk niet toe.

  • Een mooi breed lichaam = extra gewicht
  • Een mooie gevulde achterhand = extra gewicht
  • Een goede schouderdiepte met hoge kopplaatsing = extra gewicht

  Het gaat om balans en de juiste verhoudingen. Met het juiste ideaalbeeld voor ogen kunnen tekortkomingen t.o.v. dit ideaalbeeld onder bouw en type worden benoemd en bestraft. Dit hoeft niet ook bij het gewicht te gebeuren. Binnen de Europese standaard krijgt ieder dier tussen 1000 en 1350 de volledige score voor gewicht. Dat lijkt een prima vertrekpunt vanwaaruit consensus gezocht wordt mbt. type en bouw. Alle aanwezigen zijn gecharmeerd van een dwerg die zich wil presenteren. In het Nederlands en ook Duits taalgebruik heeft men het dan over stelling.

  Dit doet geen recht aan dit onderwerp want een slecht dier kan toch een prachtige stelling hebben. Beter is het te spreken over PROFIEL en dit te verankeren in de beschrijving van het ideaalbeeld waarbij de posities bouw en type leidend zijn.

  Om dit gedachtengoed met elkaar te kunnen delen is afgesproken dat op Zaterdag 12 December 2015 in het gebouw in Tiel een demonstratie beoordeling zal worden verzorgd door Jan Vijfvinkel in samenwerking met Thomas Rieswick, erkend Duits keurmeester en voorzitter van de Hermelin- und Zwergkaninchenclub Westfalen W193

  Masterclass Eurodwerg 2015

  Op 12 december 2015 kwamen 25 liefhebbers uit Nederland, Duitsland en België met 59 dieren naar Tiel voor deze demonstratiekeuring. Door onvoorziene familieomstandigheden daags voor deze keuring moest Jan Vijfvinkel helaas afzeggen voor deze dag. Op zo’n korte termijn was het onmogelijk een vervanger voor te bereiden op deze dag. Van de geplande masterclass, is door deze overmacht, dus niets terecht gekomen.

  Wel werden de aanwezige dieren door Thomas Rieswick en zijn Belgische collega Wilfried de Witte gekeurd m.b.v. de scorelijst die begin jaren 90 ook enkele keren is gebruikt.

  De aanwezige dieren gaven een prima beeld van hetgeen mogelijk is in dit ras als er meer speelruimte (lees: gewicht) is. De sfeer was prima en de aanwezigen willen ook in de toekomst graag dergelijke keuringen organiseren.

  Het idee is ontstaan om een onafhankelijke Europese Dwergenclub te gaan oprichten. Op geen enkele manier als concurrent van bestaande clubs, maar als “kweekvijver” van nieuwe ideeën, niet “geremd” door nationale regelgevingen.

  Een aantal aanwezigen heeft zich bereid verklaard om hierover actief mee te denken en een oprichtingsvergadering in het voorjaar van 2016 te gaan voorbereiden van:

  The Independent European Dwarfrabbit Club.

  Uiteraard wordt u langs deze weg op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen.

  In uw agenda kunt u al de eerste Clubdag & keuring noteren:

  Zaterdag 10 december, 2016 in Tiel

  Foto impressie 12-12-2015 Tiel:

  Van harte gefeliciteerd Helmut Woestman, Duitsland, met zijn winnende Blauw Oog Ram
  En Adi Avlas, (Israel) met haar winnende Bruine voedster.

  Bij binnenkomst werden de kooinummers aan de deelnemers uitgereikt.

  Käfignummers werden ausgegeben beim Ankunft der Teilnehmer.

  Coopnumbers where given to the exhibitors while entering the showhall.

  De dag begon met een gezamenlijk kopje koffie.

  Ein gemeinsame Tasse kaffee zum Anfang diese Tag.

  Joining for a cup of coffee to start the day.

  Leergierige toeschouwers bij Thomas Rieswick (D) en Wilfried de Witte (B).

  Wissendurstige Zuschauer bei Thomas Rieswick (D) und Wilfried de Witte (B).

  Inquisitive spectators around Thomas Rieswick (D) and Wilfried de Witte (B).

  Trots op de keurtafel.

  Stolz auf der Tisch.

  Proud on the table.

  Wilfried de Witte inspecteerd kritisch de onderzijde.

  Inspektion der Unterseite von Wilfried de Witte.

  Wilfried de Witte inspects the belly critical.

  De bekende bodywarmer van begin deze eeuw.

  Der bekannte Bodywarmer von anfang diese Jahrhunderd.

  The wellknown bodywarmer from the beginning of this century.

  Wat een heerlijke kwaliteit “Eurodwergen” brachten de deelnemers samen.

  Ein sehr schone Qualität “Eurozwergen” wurden von Teilnehmer mitgebracht.

  A very nice group of “Eurodwarfs” was brought by the participators of this day.

  Deze “Eurodwergspeld” kreeg ieder deelnemer als aandenken aan deze dag. We hopen dat deze speld vaak gedragen gaat worden waarmee uitgedragen word dat we onze hobby graag op Europees niveau willen tillen.

  Diese “Eurozwerg-Brosche”soll ein Andenken sein an diese schone Tag. Wir hoffen dass diese Brosche oft getragen wird, Womit du zeigt dass Europaïsche Zusammenarbeitung geschätzt wird.

  All participants recieved this Eurodwarfpin as a souvenir of this day. We hope this pin will be carried often showing the united willingness to have our hobby on an European level.

  Een mooi poserende blauwe dwerg.

  Ein schöne blauw Zwerg, presentiert sich optimal.

  A nice posing blue dwarf.

  Waarom draag jij de oren niet vertikaal?

  Warum werden die Ohren nicht vertikal getragen?

  Why are these ears not carried vertical?

  De scorekaart die vandaag gebruikt werd.

  Der Scoreliste die heute benutzt wurde.

  The scorekart used today.

  Gezamenlijke lunch.

  Gemeinsame Mittagessen.

  Lunchtime.